Nabízíme

Kompletní projekční činnost

 • zpracování architektonických studií a investičních záměrů
 • vizualizace navržených řešení
 • zpracování projektové dokumentace pro
  • územní řízení
  • stavební řízení
  • provedení stavby
 • zaměření stávajícího stavu
 • zaměření skutečného provedení stavby

Inženýrskou činnost

 • obstarání stanovisek dotčených subjektů
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • zajištění odborného dozoru při realizaci
 • zajištění výběrového řízení na dodavatele
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí
Studie Rodinné domy Bytové domy Občanské stavby Průmyslové stavby Interiéry