Rozsah služeb
 • Zpracování architektonických studií a investičních záměrů, vizualizace navržených řešení,projekty staveb a inženýrská činnost, koordinace projektových prací, technický dozor investora, konzultační a poradenská činnost, posudek bezbariérovosti staveb
 • Pozemní občanské stavby, průmyslové stavby-novostavby, rekonstrukce,interiéry
 • Elektroinstalace, měření a regulace, voda a kanalizace, vzduchotechnika, topení a chlazení, statika betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí, rozpočty a kalkulace, technické průzkumy stávajících staveb a jejich vyhodnocení
 • Výběrová řízení veřejných zakázek

Naše kancelář trvale spolupracuje s autorizovanými inženýry všech profesí. Touto spoluprací zajišťujeme kompletní projektové práce staveb.

 Projekty staveb a inženýrská činnost

Zpracování projektové dokumentace od úvodních návrhů až po realizační dokumentaci stavby.

 • Studie
 • Architektonické návrhy
 • Územní rozhodnutí
  • zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace
  • zpracování dokumentace v rozsahu předkládaném v územním řízení
  • projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění jejich stanovisek
  • vypracování a podání návrhu na zahájení územního řízení
  • obstarání pravomocného územního rozhodnutí
 • Stavební povolení
  • zpracování dokumentace v rozsahu předkládaném při stavebním řízení
  • projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění jejich stanovisek
  • vypracování a podání návrhu na zahájení stavebního řízení
  • obstarání pravomocného stavebního povolení
 • Projekt pro vyhledání dodavatele stavby
 • Spolupráce při výběru dodavatele
 • Projekt pro realizaci stavby
 • Autorský dozor
 Technický dozor
 • Průběžná kontrola časového harmonogramu přípravy a realizace výstavby
 • Průběžný dohled nad přípravou projektové dokumentace
 • Kontrola rozpočtu a nákladů stavby
 • Kontrola kvality stavebních prací
 • Účast při převzetí stavby od stavebního dodavatele
 Podpora klientům

Stavební záměr

Stavební záměr vzniká ujasněním potřeb a cílů klienta. Od prvního okamžiku pracují naši klienti s projektantem, který je klientovi poradcem. Jako výsledek společné práce může být studie (návrh stavby, průvodní zpráva, finanční propočet), která umožní klientovi jednat např. s vedením firmy, odpovědnými pracovníky finančních institucí apod.

Stavební záměr musí být proveditelný

Pro naše klienty prověříme proveditelnost stavebního záměru v konkrétních podmínkách :

 • Zda je konkrétní pozemek vhodný k realizaci tohoto záměru
 • Zda je kapacita inženýrských sítí dostačující a které sítě bude potřeba vybudovat
 • Vlivy geologických poměrů na stavební záměr
 • Průzkum omezení pozemku z hlediska územního plánu a místních specifik majících vliv na využitelnost pozemku
 • Zajištění předběžných vyjádření správců sítí a dotčených orgánů a organizací

Vyhledání vhodného dodavatele stavby

Cílem výběrového řízení je nalézt pro klienta nejvhodnějšího dodavatele stavby. Pečlivým vypracováním podmínek výběrového řízení zajistíme našemu klientovi silnou obchodní pozici vůči stavebním dodavatelům.

Příprava výběrového řízení a výběr stavebního dodavatele obsahuje tyto kroky:

 1. Projektová dokumentace pro výběr dodavatele stavby

 2. Organizace výběrového řízení
  Sestavíme časový program celého výběrového řízení. V programu je určen termín pro převzetí podkladů, čas na konzultace při zpracování nabídky, termín předložení nabídky, čas na doplnění/opravení nabídky a i termín vyhlášení vítěze.

 3. Vyhodnocení výběrového řízení
  Pro rozhodnutí klienta připravíme vyhodnocení nabídek podle různých ukazatelů. Volba vítěze výběrového řízení je výhradním právem klienta

Projekt pro realizaci stavby

Je to projektová dokumentace, podle které stavební dodavatel realizuje stavbu. Obsahuje půdorysy, řezy, pohledy, stavební detaily, technické zprávy atd.

Zpracovatel projektu pro realizaci stavby obvykle vykonává autorský dozor investory-kontroluje dodržování souladu projektové dokumentace a realizované stavby.

Studie Rodinné domy Bytové domy Občanské stavby Průmyslové stavby Interiéry